Sylfaen//Ground

Bwriad y dudalen hon yw i roi amlinell o amcanion a moesau’r wefan.

Cyn i mi ddechrau gwneud hynny, yn groch ac yn glîr, hoffwn ddatgan mai blog personol yw hwn, a bod y trafodaethau arno yn adlewyrchu fy marn bersonol i a neb arall. Os nad ydych chi’n digwydd cytuno, yn amlwg.

The purpose of this page is to give an outline of the aims and ethics of this blog.

Before I do that, loud and clear, I’d like to say that this is a personal blog. The posts and discussions therein reflect my own personal opinions and no-one else’s. Unless you happen to agree with me, obviously.

1. Lle ar gyfer dysgu, ac edrych ar ddysgu, fydd y wefan yn bennaf. // This site will primarily be a learning space, and a space to reflect on learning.

2. Byddaf yn defnyddio casgliadau a syniadaethau sy’n hannu o fy ngwaith yn Amgueddfa Cymru mewn ffordd gyfrifol.

Tan ‘nawr, doedd gen i ddim fforwm i adlewyrchu ar y pynciau a’r casgliadau fydda i’n dod ar eu traws sydd y tu allan i’m arbenigedd. I fod yn hollol glîr: ydw, rwy’n gweithio yno, ond mae fy niddordeb yn y casgliadau’n estyn llawer pellach na’r rhychwant o hanes ‘dwi’n cael fy nhalu ei gyflwyno i’r cyhoedd.

Yn fwy cryno, a rhag ofn bod rhywun yn darllen yn y Bae: bydd unrhyw beth sy’n ymddangos yma sydd am gasgliadau Amgueddfa Cymru wedi’i gwblhau off y cloc.//

I will communicate the collections and concepts which stem from my work at Museum Wales in a responsible manner.

Until now, I had no forum to reflect on the topics and collections I have come across which lie outside my area of expertise. To be clear: yes, I work there, but my enthusiasm for the collections reaches much further than the themes and periods in which my interest is a professional obligation.

To get to the point, and in case someone from the Bay is reading: anything that appears here relating to the collections of Museum Wales is done off the clock.

3. Mae hwn yn flog ffeministaidd ei naws, a gewch chi benderfynu be i wneud efo hynna. Fe fydda i’n dadlafaru sylwadau homoffobig neu fisogynistaidd, ac yn annog unrhyw un sy’n eu postio i geisio dod o hyd i fforwm sy’n fwy croesawgar o’u hymddygiad.

This blog is broadly feminist, and what you make of that is up to you. Misogynistic and homophobic comments will be disemvowelled, and those who post them encouraged to find an online community elsewhere who is more welcoming of their point of view.

4. Fy amcan yw i greu cynnwys, yn hytrach na phasio cynnwys ymlaen, yn fan hyn. Os hoffech chi rannu lincs neu LOLiau, dilynwch fi ar twitter, neutumblr. //

My aim here is to create content, rather than aggregating it. If you’d like to share links and LULZ, follow me on twitter, ortumblr

Advertisements

One Comment on “Sylfaen//Ground”

  1. Rwy’n aelod o dîm sy’n gweithio ar brosiect pwysig newydd sy’n ymwneud â’r iaith Gymraeg a hoffen ni ofyn am eich help. Tybed a fyddai modd i chi anfon eich cyfeiriad ebost ata i fel ‘mod i’n gallu anfon mwy o wybodaeth, os gwelwch yn dda?

    Cofion,
    Dr Dawn Knight, Prifysgol Newcastle


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s